طراحی بانک خازنی (PFC) کارخانه شیر پگاه

موقعیت مکانی: شرکت صنایع شیر پگاه

سالی که تکمیل شد: 1392

مشاوران : مهندس شیرانی

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید تماس با ما