طراحی و اجرای هوشمند سازی هتل ابن سینا اصفهان

جزئیات پروژه

کارفرما : هتل ابن سینا

موقعیت مکانی: خیابان ابن سینا اصفهان

سالی که تکمیل شد:1392

مشاوران : محسن شیرانی

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید تماس با ما