طراحی و نظارت و اجرای روشنایی فضای سبز خرازی شهر گز اصفهان

جزئیات پروژه

کارفرما : شهرداری شهر گز اصفهان

موقعیت مکانی: فضای سبز خرازی شهر گز

سالی که تکمیل شد:1395

مشاوران : محسن شیرانی

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید تماس با ما