طراحی و نظارت و اجرای روشنایی فضای سبز پل سنگی شهر گز اصفهان

جزئیات پروژه

کارفرما : شهرداری گز اصفهان

موقعیت مکانی: پل سنگی شهر گز

سالی که تکمیل شد:1391

مشاوران : محسن شیرانی

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید تماس با ما