طراحی و نظارت و اجرای تاسیسات الکتریکی مجموعه مسکونی شهرک مجلسی

جزئیات پروژه

کارفرما : فروشگاه آپامه

موقعیت مکانی: خیابان کاوه اصفهان

سالی که تکمیل شد:1398

مشاوران : محسن شیرانی

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید تماس با ما