طراحی و اجرای هوشمند سازی ساختمان ملکی

جزئیات پروژه

کارفرما : ساختمان ملکی

موقعیت مکانی: خیابان جی اصفهان

سالی که تکمیل شد:1397

مشاوران : محسن شیرانی

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید تماس با ما