طراحی و اجرای بانک خازنی آموزشگاه صدرخیابان نیکبخت اصفهان

جزئیات پروژه

کارفرما : آموزشگاه صدر

موقعیت مکانی: خیابان نیکبخت اصفهان

سالی که تکمیل شد: 1397

مشاوران : محسن شیرانی

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید تماس با ما